OVER

Shimmer is een curatoriële studio die experimenteert met het maken van tentoonstellingen binnen tijd en ruimte. Zij aan zij met onze tentoonstellingen staat het evenementenprogramma Sunday Mornings With…, het informele online programma Across The Way With…, waarin voordrachten worden gedeeld, en de online mixtape On The Waves With...


Als curatoriële studio is het ons doel om een ruimte te ontwikkelen en te behouden waarin de grenzen van cultuur, geografie, het lichaam, en leeftijd heroverwogen worden, en waar nieuwe fusies van kunst en gemeenschap opkomen. We beschouwen dit als het wezen van onze organisatie en vatten het niet licht op, en evenmin als thema voor een tijdelijk programma.


Shimmer ontleent haar naam aan Shimmer, when all you love is being trashed, een lezing die antropoloog en feministisch theoreticus Deborah Bird Rose in 2014 gaf.[1] Haar toespraak pleit voor liefde en oprechtheid in een wereld van hebzucht en minachting. Vanuit deze insteek streeft Shimmer naar het maken van experimentele tentoonstellingen en het behoeden van relaties met kunstenaars, publiek, en onderlinge verbintenissen. Zo hopen we dat onze activiteiten verenigen en zich uitstrekken over en in de tijd, terwijl ze ademruimte bieden aan kunstenaars, publieken en kunstwerken.Binnen onze definitie van een curatoriële studio experimenteren we openlijk met denken als proces. We creëren, met andere woorden, een intieme ruimte die met een studio-mentaliteit te werk gaat en waar kennis plaatsvindt door middel van participatie en experiment. Het is een ruimte voor wederzijdse praxis, door Isabelle Stengers gedefinieerd als een “symbiotisch overeenkomen” of “tweeledig proces van identiteitsvorming”, waarbij praktijken een relatie ontwikkelen die beide ondersteunt.[2] In dat kader volgt Shimmer ook de oorspronkelijke ethos op van het internet als onvast en fluïde van karakter, van openstaan voor aanpassing en verandering, van gezamenlijk leren.


We beschouwen kunst als van nature collectief, publiek en sociaal, en datzelfde gaat op voor de systemen, vormen van onderzoek en gesprekken die aan het begin en de afronding van kunstwerken staan. We geloven dat wij door Shimmer kunnen bevragen, kunnen mijmeren, en deel kunnen nemen in een actieve vorm van waarnemerschap dat naar wisselwerking streeft. Wij zien onze activiteiten heen en weer stromen tussen de kunstenaars en de publieken waartoe we ons verhouden. Shimmers activiteiten begeven zich, met andere woorden, op een keerpunt van onze hedendaagse tijd waarbinnen politiek, economie, en sociale relaties een radicale verschuiving doormaken.

Voortgekomen uit de curatoriële en artistieke praxis van Eloise Sweetman en Jason Hendrik Hansma en verrijkt door onze geografie, deelt en bevordert Shimmer artistieke netwerken in Rotterdam, door Nederland heen, en met een internationale kunstgemeenschap.

Colophon

Directors: Eloise Sweetman and Jason Hendrik Hansma

Studio support: Lucie Draai

Hosts: Fay van Blitterswijk, Meghan Clarke, Babette Kleijn, & Trân Trân

Designer: Christophe Clarijs

Shimmer is a legal Stichting supervised by a Raad van Toezicht, consisting of: Kris Dittel, Nils van Lingen, Sophie Mak-Schram, Jos van der Pol, and Suzanne Wallinga (Chair).

Steun

Ons programma in 2021 wordt ondersteund door de Gemeente Rotterdam, het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds. Ook worden wij gesteund door onze gemeenschap die vaak samenkomt en ons op verschillende, genereuze manieren bijstaat. Dank u wel!

Als u Shimmer wilt steunen, stellen wij uw donatie zeer op prijs.

NL